شما تا به حال چقدر خوشبخت بوده اید؟

ایا تا به حال فکر کرده اید در زندگی چقدر خوشبخت بوده ای؟یا اصلا خوشبختی چیست و چه رابطه ای با ذهن دارد؟بد نیست بدانید که خوشبختی و ذهن رابطه ای مستقیم با هم دارند و در اصل  باید بگوییم که خوشبختی تنها در ذهن نهفته است.

خوشبختی یک مفهوم ذهنی است که برای هر کس با توجه به دیدگاه شخصی خود معنا ی خاص خود را دارد.شخصی داشتن مقدار زیادی پول و یا یک اتومبیل گران قیمت را نهایت خوشبختی می داند،شخص دیگری رسیدن به مدارج تحصیلی و دیگری رشد و ارتقای شغلی را.

اما باید بدانید رسیدن به همه این ها ممکن است برای شما خوشبختی را به ارمغان نیاورد زیرا خوشبختی تنها یک احساس درونی است.

شخصی در اواخر عمر خود گفته بود من یک عمر موفق بودم اما هرگز خوشبخت نبودم.

حتما شما هم افراد زیادی را دیده اید که زندگی در عین ثروت و قدرت برایشان جهنم است و حتی شب ها لحظه ای خواب راحت ندارند.به راستی این خلاً بزرگ زندگی چیست؟

یکی از خصوصیات ذهن این است که به سرعت به هر موقعیت و شرایطی عادت می کند و پس از مدتی کاملا اوضاع برایش عادی می شود و باز همان زندگی کسالت بار قبلی آغاز می شود.آرزو و رویایی که سال ها در سر داشتیم حال که به آن رسیده ایم دیگر ان جذابیت گذشته را ندارد ، تکراری شده و آب و رنگش را از دست داده است و دوباره ما هستیم .

خواسته های جدید که به شدت فکر ما را به خودش مشغول کرده است.این مساله نه تنها در مورد اشیاء و موقعیت ها بلکه در مورد انسان های اطراف با هم صدق میکند،بله باز هم در حسرت فردایی بهتر زندگی می کنیم،غافل از این که فردایی وجود ندارد و فردای بهتر همین امروز و حال است.

اگر شما هم اکنون نتوانید از زندگی خود لذت ببرید مطمئن باشید که فردا حتی با میلیون ها پول باز هم ناراضی خواهید بود و روزی چشم باز خواهید کرد و خواهید دید که روزهای زیبای زندگی شما همه و همه در حسرت،گذشته و از بین رفته است و چیزی جز حسرت باقی نمانده است؛غافل از این همه زیبایی که خداوند در اطراف ما خلق کرده است عمری را در سرگشتگی ،شتابزدگی و طمع گذرانده ایم.

ما حتی دیگر فرصتی برای تفریح در کنار خانواده ، قدم زدن روی برگ های پاییزی ، کمک به همنوعان یک عبادت خالصانه خداوند را هم از دست داده ایم ، پس چقدر خوب است همه ما هنر زندگی کردن را بیاموزیم، هنر لذت بردن از لحظه لحظه زندگی را، و زندگی را ان قدر ها هم سخت نگیریم تا زندگی هم بر ما سخت نگیرد.

خوشبخت ترین انسان ، کسی است که در همه حالات از اصل زندگی دور نشود و همواره این مطلب را به خاطر داشته باشد که همه چیز در حال گذر است.

نگذاریم آیینه صاف قلب ما را کینه ، حسرت و طمع مکدر کرده و مانع از اشراف به زیبایی های خداوند شود تا این بزرگ ترین هدیه خداوند یعنی زندگی را زیبا زندگی کنیم.

حال ببینید که شما تا به حال چقدر خوشبخت بوده اید؟

خوشبختی یعنی...

خوشبختی یعنی بپذیری زندگی مال تو، مال توست و آزاد هستی تا با اعمالی که دوست داری آن را زندگی کنی.

 خوشبختی یعنیخودت تصمیم بگیری و زندگیت را برای خوشایند خودت ، زندگی کنی.

 خوشبختی یعنیمسئولیت زندگی را بپذیری و خود را متعهد کنی که راه را بدون انتظار کمک از دیگران و صرف نظر از هر آن چه که تو را می ترساند به تنهایی بپیمایی.

خوشبختی یعنیفراموش کردن این باور که کسی از راه می رسد و به نجاتت بر می خیزد و درها را برایت می گشاید.

خوشبختی یعنی درباره دیگران به قضاوت ننشینی و آن ها را کنترل نکنی.

 خوشبختی یعنیتنهایی را از افتادن به هر دامی ارزشمند بیابی.

خوشبختی یعنی قلب را نشکنی ، دلی را نرنجانی ، آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند.

 خوشبختی یعنیخودت را بپذیری و برای بهتر نشان دادن خودت تلاش نکنی که دیگران را نفی کنی و شکست دهی.

 خوشبختی یعنیباور کنی که دیگران هم به اندازه تو به امنیت ، آرامش آ محبت ، عفو و آزادی نیاز دارند.

خوشبختی یعنی کسی که مشروط به فرمانبردار بودن و کنترل کردن ، دوستت نداشته باشد زیرا عشق مشروط در صورت اطاعت نکردن تو ناگهان ناپدید می گردد.

 خوشبختی یعنیدیگران پیروزیشان را بدون ترس از حید تو با تو جشن بگیرند.

خوشبختی یعنی وقتی آزرده هستی نومید نگردی ، وقتی ترسیده ای هیاهو راه نیندازی ، وقتی خشمگین هستی همه را دشمن نبینی و برای اشتباهاتت به دنبال مجازات دیگران نباشی.

خوشبختی یعنیکمی دلیرتر ، مهربان تر ، بخشنده تر ، و و فادار تر باشی.

خوشبختی یعنی بدانی کجا می روی ،کجا می مانی ، کی میروی ، کی باز می گردی ، بدون احساس گناه "نه" بگویی و بدون خودخواهی پاسخ مثبت بدهی.

خوشبختی یعنی شکایت نکنی زیرا اکنون در جایی ایستاده ای که خودت با اندیشه ات برای خود تدارک دیده ای.

 خوشبختی یعنیقبل از این که به فکر تغییر دادن دیگری باشی ، قاضی زندگی خود باشی.

 خوشبختی یعنیهرگاه کسی از تو تقاضای کمک کرد ، ضعف هایش را به نمایش نگذاری و فقط بگویی،خوشحالم که می توانم کمکت کنم.

 خوشبختی یعنیپذیرفتن این واقعیت که هیچ انسانی کامل نیست و انسان ممکن الخطاست.

 خوشبختی یعنیبرای به دست آوردن رویایی که در سر داری ، روی حمایت صادقانه دوستانت حساب کنی.

خوشبختی یعنی باور کنی که اوضاع به اندازه ای که می گویی وخیم نیست و برای ناکامی  ات بهانه تراشی نکنی و کسی را جز خودت مقصر ندانی.

 خوشبختی یعنیباور کنی که تنها از اشتباهاتت می توانی بیاموزی و رشد کنی.

خوشبختی یعنی قلبت را بگشایی ، احساسات مهرآمیزت را بروز دهی تا دوستانت را از دست ندهی.

خوشبختی یعنی بپذیری که تنها انسان های مهربان و با گذشت پوزش می طلبند ، پس برای رنجشی که تو عاملش بودی صادقانه پوزش بخواه.

خوشبختی یعنی کمتر رقابت کنی تا مورد رشک و حسد قرار نگیری زیرا تو در انتخاب آزادی ، و باور کن هیچ گاه نیاز به تماشاچی نداری.

 خوشبختی یعنیباور کنی که انسان های نوآور همواره برای شکستن حصارها بذنام شده اند ، پس زندگیت را زندگی کن و منتظر تایید و تحسین نباش.

 خوشبختی یعنیباور کنی اگر به احساساتت اعتماد کنی ، نبردی در راه نخواهد بود و زخم ها التیام خواهند یافت ، پس از آزاد ساختن احساساتت نترس.

 خوشبختی یعنیشجاعت و توان گریستن به موقع را داشته باشی زیرا برای گریه کردن مجبوری احساساتت را آشکار کنی و پس از ان شفا از راه خواهد رسید.

 خوشبختی یعنیچیزی را به دیگران ببخشی که آرزوی دریافت ان را داری.برای شروع مهرت را ببخش تا غرق در نور گردی.

خوشبختی یعنیگذشته را ببخشی تا تجارب دردناک تکرار نگردند.

خوشبختی یعنیشکر کنی که زنده ای ، که احساس داری ، که دوستت دارند ، که عشقی در قلب داری و به یمن شاکر بودنت به هر ان چه آرزوی بر حق دلت است ، خواهی رسید.

خب داشتن یه بچه ی نانازی و در کنار معشوق بودن و زندگی کردن خودش میتونه کمال خوشبختی باشه مگه نه؟!

 یکشنبه 5 اردیبهشت1389 |
بهبود ارتباط غيرکلامي در روابط ميان فردي مهارت‏هاي ارتباطي خوب مي‏تواند بر زندگي شخصي و حرفه‏اي تاثيرگذار باشد. اگر چه مهارت‏هاي ارتباطي کلامي و نوشتاري، مهم هستند اما تحقيقات نشان مي‏دهد رفتارهاي غيرکلامي، بخش عمده‏اي از ارتباطات بين فردي روزانه‏ي ما را تشکيل مي‏دهند. توصيه‏هاي زير، به شما کمک مي‏کند تا بتوانيد علائم غيرکلامي ديگران را به خوبي بخوانيد و توانايي برقراري ارتباط خود با ديگران را بهبود بخشيد.

 - به علائم غيرکلامي توجه کنيد

 افراد مي‏توانند از راه‏هاي مختلف، ارتباط برقرار کنند بنابراين توجه به مواردي مانند تماس چشمي، اشاره‏ها، حرکت اندام‏ها، حالت اندام‏ها و لحن صدا مي‏تواند موجب کسب اطلاعات و پيام‏ها شود. همه‏ي اين علائم مي‏توانند اطلاعات مهمي به شما بدهند که در قالب کلمات پيدا نمي‏شوند با توجه دقيق‏تر به رفتار‏هاي غيرکلامي ديگران مي‏توانيد ارتباط سازنده‏تري با آنان برقرار نماييد. رفتارهاي غيرکلامي، بخش عمده‏اي از ارتباطات بين فردي روزانه‏ي ما را تشکيل مي‏دهند

 - به دنبال رفتارهاي متضاد باشيد

 اگر کلمات ادا شده با رفتارهاي غيرکلامي فرد هم‏خواني نداشته باشد، ارتباط مختل مي‏شود. براي مثال ممکن است شخصي به شما بگويد خيلي خوشحال است در حالي که چهره‏اي اخم‏آلو داشته و سرش پايين باشد تحقيقات نشان مي‏دهد وقتي کلمات با حرکات بدن متضاد باشد، افراد بيشتر آنچه را که گفته مي‏شود، ناديده مي‏گيرند و به اشارات غيرکلامي، خلق وخو، افکار و هيجان‏ها اهميت بيشتري مي‏دهند.

- هنگام صحبت، به لحن صدايتان توجه کنيد

 لحن صدايتان مي‏تواند اطلاعات فراوان و ارزشمندي حاوي شور و اشتياق يا خشم و بي‏تفاوتي را انتقال دهد. هميشه توجه داشته باشيد که چه‏طور لحن صداي‏تان بر رفتار و واکنش ديگران اثر مي‏گذارد و تلاش کنيد لحني را به کار گيريد که بتواند پيام شما را به خوبي منتقل کند. براي مثال، اگر مي‏خواهيد علاقه‏تان را به موضوعي نشان دهيد، سعي کنيد شور و نشاط خود را با لحني صميمانه ابراز کنيد.

- تماس چشمي مناسب برقرار کنيد

 وقتي افراد از نگاه کردن به يکديگر خودداري مي‏کنند، گويي مي‏خواهند از چيزي طفره رفته يا مطلبي را پنهان کنند. تماس چشمي، بخش مهمي از ارتباط شمرده مي‏شود. تماس چشمي خوب، به معني زل زدن و خيره شدن به چشمان کسي نيست. بعضي از کارشناسان علوم ارتباطات، توصيه مي‏کنند زمان تماس چشمي، بايد بين 4 تا 5 ثانيه باشد.

 - درباره‏ي علائم غيرکلامي سوال کنيد

 اگر درباره‏ي علائم غيرکلامي کسي اشتباه کرديد، از سوال کردن نترسيد. براي درک پيام و تفسير درست آن، سوال کنيد و آنچه را که فهميده‏ايد، تکرار نماييد. به عنوان مثال «اجازه بده ببينم شما گفتيد که...»

 - از علائم استفاده کنيد به خاطر داشته باشيد

 ارتباطات کلامي و غيرکلامي مي‏توانند هم‏زمان پيام را منتقل کنند. شما مي‏توانيد مهارت‏هاي کلامي خود را با استفاده‏ صحيح از علائم و اشارات بهبود دهيد تا به انتقال پيام کمک نمايد، به ويژه وقتي بخواهيد مطلبي را بيان کرده يا براي گروهي سخنراني کنيد. کارشناسان علوم ارتباطات، توصيه مي‏کنند زمان تماس چشمي، بايد بين 4 تا 5 ثانيه باشد

- به علائم به صورت گروهي توجه کنيد

يک حرکت يا اشاره به تنهايي مي‏تواند معاني مختلفي داشته باشد يا حتي ممکن است بي‏معنا باشد. براي خواندن صحيح رفتار غيرکلامي، بايد به دنبال مجموعه‏اي از علائم باشيد که نقطه‏ي مشترک را تقويت کند. اگر از مجموعه‏ علائم، فقط به يک علامت توجه کنيد، ممکن است در دريافت پيام، مرتکب خطا شويد.

- شرايط را در نظر بگيريد

 وقتي قصد داريد با ديگران ارتباط برقرار کنيد، شرايط را در نظر بگيريد. بعضي از شرايط، نيازمند رفتارهاي رسمي هستند که شايد در شرايط ديگر، نيازي نباشد. هميشه توجه کنيد آيا رفتارهاي غيرکلامي شما، مناسب با آن شرايط مي‏باشد يا نه. اگر مي‏خواهيد ارتباط غيرکلامي خود را بهبود دهيد، بر علائم غيرکلامي رسمي مناسب با شرايط تمرکز کنيد.

- آگاه باشيد که علائم مي‏توانند شما را دچار اشتباه کنند

 گاهي علائم مي‏توانند ما را به خطا بيندازند. به عنوان مثال، شل دست‏‏دادن، شايد نشان‏دهنده‏ يک بيماري مانند آرتروز باشد هميشه به دنبال مجموعه‏اي از رفتارها باشيد چرا که رفتار کلي يک فرد، بيش از يک علامت مي‏تواند پيام را منتقل کند.

 - تمرين کنيد

 به نظر مي‏رسد بعضي افراد در به کارگيري ارتباط غيرکلامي موثر و تفسير صحيح علائم غيرکلامي، مهارت بيشتري از ديگران دارند. به طور معمول اين افراد به خوبي مي‏توانند احساسات ديگران را درک کنند در حقيقت شما مي‏توانيد اين مهارت را از طريق توجه کافي به رفتار غيرکلامي و تمرين انواع مختلف ارتباط غيرکلامي با ديگران کسب کنيد.

 منبع:http://www.sharghi.net/weblog/index.htm

بچه ها شرمندم دیگه خیلی خستم ایشالله پست بعدیو خودم مینویسم.ولی خودمونیما فن بیان خودش کلی سیاست و شیرین زبونی  میخواد تا بتونی به دل افراد بشینی (فکر بد نکنید منظورم صرفا پسرا نیست)[نیشخند][چشمک]چهارشنبه 1 اردیبهشت1389 |

 

اسلایدر